Wednesday, 22 October 2008

SORU?

Postkoloniyel ve post modern tartışmaların ekseninde meşrulaşan bienaller, ana akım dışı sanat ve sanatçılara yer vererek kendini alternatif sergi mekanları olarak kurguladılar. Bu durumda acaba sanat daha kavrayıcı bir nitelik kazanarak Batı’nın yarattığı modernlik kalesinin duvarlarını yıkmayı başardı mı? Yoksa tam tersine, modernite ile ortaya çıkan Batı kanon ve sanatı küreselleşti, oyunu kazandı ve bütün yerel/kültürel farklılıkları saydamlaştırarak aslında bir anlamda Batı’nın kolonizasyonunu tamamlamış mı oldu?

No comments: