Sunday, 28 September 2008

BU KOLEKTİF BİR İHTİYAÇTAN DOĞMUŞTUR!

BİZ KİM DEĞİLİZ?

Küratör değiliz!
Sanatçı topluluğu değiliz!
Bir kurumu temsil etmiyoruz!

Danışman:
Ömer Uluç / omeruluc7@gmail.com

Proje Grubu:
Seda Yörüker / sedayoruker@hotmail.com
Selen Sarıoğlu / slnsrl@yahoo.com
Elif Dastarlı / edastarli@yahoo.com
Figen Batı / figenbati@mynet.com
Ebru Yetişkin / ebru.yetiskin@hotmail.com
Işıltan Ataman / isiltanataman@gmail.com
Ayşe Köksal / aikoksal@yahoo.com
Çiğdem Kaya / cigdemk@yahoo.com

Konuşmacılar:
Ali Artun / aliartun@galerinev.com
Ayşegül Sönmez / sanatatak@gmail.com


Proje Grubunun Duyarlılık Alanı:

Ülkede 90’lardan bu yana görsel sanatlar alanında yaşanan gelişmeler ve bu alandaki eleştirilerin yetersizliği.


Bizi Biraraya Getiren Sorunlar:

- Eleştiri boşluğu (boşluktan doğan durumu lehine çevirenler, kendi eleştirilerini sahiplenenler)
- Tek seslilik / tek merkezlilik (galeriler, müzeler, şirketler, küratörler, yazarlar, eleştirmenler)
- Majör sanat tarihi yazımının sıkıntıları
- Görsel sanatlarda terminoloji, tanım eksikliği ve yetersizlikler
- Medyanın yöntemi ve yaklaşımları
- Sanat ortamında cemaatleşmeler (keskin bölünmeler ve sonucunda ortaya çıkan kısır döngüler)
- Sanat eğitiminin gayrı-günceliği ve bunun yarattığı sorunlar

Monday, 22 September 2008

KIRMIZI FİKİR HENÜZ "KÜME" OLMAMIŞKEN..
DÜŞÜNCE TOPLULUĞU'NUN OLUŞUM AŞAMASINDA ÇEKTİĞİM BİR FOTOĞRAF.
TOPLULUĞUN ENERJİSİNİ YARATAN ÖMER ULUÇ'A SEVGİLER


March 2008, the photo by Seda Yörüker
Ki..

"It's more about possibilities, not solutions".

Rirkrit Trivanija

Saturday, 20 September 2008

artlover versus l'artiste

The beauty of art coming from its nature. Art. Meaning
art world and its history, from the beginning of art.
The arts of all time sharing a common quality, being
an idea dump existing in time and space. Da Vinci
painted Mona Lisa, on a piece of wood in 1506. Marcel
Duchamp painted a moustache on the postcard of a
replica of Mona Lisa and labeled it LHOOQ coarse
French pun, when pronounced in French meaning “ She’s
got a hot ass.” It was 1919. In 1990, Orlan began a
series of plastic surgeries to sculpt her face into a
combination of Mona Lisa, Diana and Boticelli’s Venus.

artlover versus l'artiste

Benim tarafımdan reddedilmemiş küratör yok

"Benim tarafımdan reddedilmemiş küratör yok" Halil Altındere

1. Küratör reddetmek iyi midir?
2. Küratörler öcü müdür? Hepsi mi öcü?
2. Küraörü reddediliyorsa sanat kökten neden reddedilmiyor öyleyse?
3. Güzelim sergi bu lafla mahvoldu, yitti, bitti, gitti... Hic gerek yoktu. Bu serginin hiçbir lafa ihtiyacı yoktu.

http://www.radikal.com.tr/Default.aspx?aType=YazarYazisi&ArticleID=899603&Yazar=AYŞEGÜL%20SÖNMEZ&Date=20.09.2008&CategoryID=113

Thursday, 18 September 2008

Kriz ve Sanat

"Bankalar tepetaklak olur ama galibiyet sanatın olur"

-Sir Norman Rosental/Royal Academy sergileri eski yöneticisi-
Damien Hirst'ün iki günlük güncel sanat müzayedesi rekoru ve dünyada yaşanan ekonomik kriz üzerine...

Küme

Küme "nesneler topluluğu veya yığını" olarak tanımlanan bir sözcüktür. Bu tanımdaki "nesne" soyut ya da somut bir şeydir; fakat her ne olursa olsun iyi tanımlanmış olan bir şeyi, bir eşyayı ifade eder. Örneğin, "Tüm canlılar topluluğu", "Dilimiz abecesindeki harflerin topluluğu", "Masamın üzerindeki kağıtlar yığını" tümcelerindeki nesnelerin anlaşılabilir, belirgin oldukları, kısaca iyi tanımlı oldukları açıktır. Dolayısiyle bu tümcelerin her biri bir kümedir.O halde, matematikte "İyi tanımlı nesnelerin bir topluluğuna küme denir" biçiminde bir tanımlama yeterli olacaktır.
Küme kavramının matematiğe Georg Cantor (1845-1918) ile girdiği kabul edilir. Elbette Cantor'dan önce de, adına küme denilmese de, matematikçiler bu kavramı yer yer örtülü bir şekilde kullanıyorlardı. Cantor, kümeler kuramının temellerini ortaya koyan matematikçidir. Bu sayede matematikte yepyeni ufuklar açılmış ve matematiğin her alanında kullanılmaya başlanmıştır. Bu gelişmeler matematikte "Modern matematik", "Klasik matematik" sınıflamasına yol açmıştır.