Friday, 1 May 2009

"Altermodern" başlıklı 2009 Tate Trienali üzerine Bourriaud ile yapılmış röportajdan

"Librettosu belirgin bir ses ve şarkılarla devam eden görsel bir opera ile çok sayıda insanın katılımına ihtiyaç duyan bir filminki farklı bir dil bilgisidir. Bu belki de küratörlerin, akademisyenlerin asla yapamayacağı biçimde sanat yapıtlarını ve sanatçıları anlayabilmesinin nedenidir. Bu, derin deniz dalgıçlarıyla ile okyanusçular arasındaki farktır. "*
Nicolas Bourriaud

*Frieze - Contemporary Art and Culture, Issue 120, February 2009