Saturday, 30 January 2010

...

"O’nla birlikte tekrar edelim o halde: “Sauf la Mort”, “With-out Dead”, “Ohne Tod”, “Ölüm Hariç/ Ölüm olmadan/ Ölümün Dışında”…Ölüm bizi ayırmadan…Ömerölüm, Ömerikölüm, Ölümerix…O’nun İsmi Hariç! Sauf le Nom…
Ne içinde ne dışında, “with-out”un karar verilemezliğinde… Zira üçüncü halin olanaksızlığı, eşit derecede birinci ve ikinci hali de, yani yaşam ve ölümü de imkansız kıldığından, yaşam ve ölüm nihayet var olabilsin (ölümden korkmadan yaşayabilelim ve de nihayet gözümüz arkada kalmadan ölebilelim) diye “üçüncü hal” olarak icat etmek zorunda kaldığımız bir alandır sanat. Bir Echo, bir Sedâ olanaklı olabilsin diye; varlığı-yokluğu sır… "

Melih Başaran

No comments: