Sunday, 28 September 2008

BU KOLEKTİF BİR İHTİYAÇTAN DOĞMUŞTUR!

BİZ KİM DEĞİLİZ?

Küratör değiliz!
Sanatçı topluluğu değiliz!
Bir kurumu temsil etmiyoruz!

Danışman:
Ömer Uluç / omeruluc7@gmail.com

Proje Grubu:
Seda Yörüker / sedayoruker@hotmail.com
Selen Sarıoğlu / slnsrl@yahoo.com
Elif Dastarlı / edastarli@yahoo.com
Figen Batı / figenbati@mynet.com
Ebru Yetişkin / ebru.yetiskin@hotmail.com
Işıltan Ataman / isiltanataman@gmail.com
Ayşe Köksal / aikoksal@yahoo.com
Çiğdem Kaya / cigdemk@yahoo.com

Konuşmacılar:
Ali Artun / aliartun@galerinev.com
Ayşegül Sönmez / sanatatak@gmail.com


Proje Grubunun Duyarlılık Alanı:

Ülkede 90’lardan bu yana görsel sanatlar alanında yaşanan gelişmeler ve bu alandaki eleştirilerin yetersizliği.


Bizi Biraraya Getiren Sorunlar:

- Eleştiri boşluğu (boşluktan doğan durumu lehine çevirenler, kendi eleştirilerini sahiplenenler)
- Tek seslilik / tek merkezlilik (galeriler, müzeler, şirketler, küratörler, yazarlar, eleştirmenler)
- Majör sanat tarihi yazımının sıkıntıları
- Görsel sanatlarda terminoloji, tanım eksikliği ve yetersizlikler
- Medyanın yöntemi ve yaklaşımları
- Sanat ortamında cemaatleşmeler (keskin bölünmeler ve sonucunda ortaya çıkan kısır döngüler)
- Sanat eğitiminin gayrı-günceliği ve bunun yarattığı sorunlar

No comments: